História animágov

Útržky histórie nezávislé jeden od druhého. Skoro nikde nie je zverejnený rok napísania a poväčšine, ani ktorým animágom bol tento list/ text spísaný. Jedná sa o zápisy, ktoré sú uložené v sále animágov, ale o niektorých vedia aj ostatní animágovia.

List prvý...

Všetkým animágom,

Ja, Roland, biely vlk, prvý vládca sveta Henére, zakladatel mesta Andhara a mnohých iných miest, otcom všetkých, ochránca spravodliných, kat zradcov, vykonávatel spravodlivosti z našej vôle vládca Vás zvolávam na stretnutie všetkých animágov v Trévum, ktoré sa uskutoční po prvom splne krvavého mesiaca. Dostavte sa všetci. Po smrti mojej milovanej družky, smrti čierneho vlka, matky mojich detí a vašej vládkyne je potrebné prebrať pokračovanie sveta a trestanie zradcov za ich neuvážené činy, ktorých sa dopustili. Dalej sa vyhlási následníctvo v prípade môjho skonu. Môj prvorodený syn Ancher, jelen, následník, zakladateľ mesta o´Rmon, milovník žien, znalcom minulosti, ale aj synom spravodlinosti je pripravený dosadnúť na trón nášho sveta. Bol predurčený na vládu a následne bude menovaný za vládcu. Dnešného dna dosiahol vek 26 rokov a jeho výcvik je na konci. Bol poučený o rizikách, ktoré bude podstupovať. Nebude konať proti vôli našej a vôli nášho rodu. Bude ochraňovať, ako animágov, tak aj civilistov. Ci šľachtu, alebo roľníkov. Za to sa zaviazujem ja, Roland, Biely vlk, prvý vládca sveta Henére..

                                                                                                                 Roland Lautrek, bliely vlk, prvý vládca sveta Henére, zakladateľ mesta                                                                                                                         Andhara a mnohých iných miest, otcom všetkých, ochránca                                                                                                                                                 spravodlivých, kat zradcov, vykonávatel spravodlivosti z našej                                                                                                                                                                                 vôle vládcom.

-Poznámka odlúceného animága: List bol napísaný tesne po povstaní bieleho tigra. (Kráľovnina mrtvola ešte nevychladla.) Zradcovia boli popravení priamo uprostred Trévum, kde sa konalo zasadnutie. Ancher nastúpil, ako vládca hned po náhlej smrti otca Rolanda, ktorý zomrel o pár rokov na to. Staré listiny poukazujú na to, že bol zabitý Ancherovou rukou, rukou syna. Ako sa nedávno zistilo Ancherovou prvorodenou dcérou bola práve biela vlcica. (Roland bol zabitý predcasne rukou syna, ktorý na to doplatil.)                                     /Odlúčený animág Veľký jelen./

Zápisok najvyššieho odlúčeného animága 2 roky po smrti Rolanda Lautreka...

Dlhé roky som ja moji bratia, odlúčený animágovia spoločne s liečiteľmi  hľadali príčinu smrti najvyššieho animága Rolanda Lautreka. Moji bratia to vzdali a striedali sa pri mne, ako pri najvyššom z nich. Bol to tvrdý boj, ale nakoniec sme zistili príčinu. Najprv sa  predpokladalo, že Roland zomrel  prirodzenou smrťou na ťažkú chorobu, ktorá ho prenasledovala od korunovácie jeho najstaršieho syna Anchera. Nebolo tomu tak. Samotný Ancher bol známy svojou premenlivou náladou a láskou ku ženám. K ľudským ženám. Presne to ho viedlo aj ku vytvoreniu mesta s názvom o´Rmon. Mesto hriechu, ktoré slúžilo, ako hárem pre jeho radovánky. Bol zasľúbený žene, ktorú si vzal a mal s ňou čistokrvných potomkov, vždy sa ale našli potomkovia s nečistou krvou. Buď ich matky boli iba obyčajné civilistky alebo pochádzali z rasy animágov. Boli to však deti, ktoré sa narodili mimo počestného manželstva  atak boli odvrhované a neuznávané. (Ak sú moje výpočty správne tak Ancher mal 13 manželských detí a okolo 82 nemanželských. O týchto teda naše dejiny vedia a píšu o nich. Je dosť možné, že ich bolo viac, ako počet, ktorý uvádzame. V tomto prípad sa jedná iba o narodené deti) Ancher dal pri svojej korunovácii otcovi do pitia jed, ktorý pomali pôsobil na Rolandov organizmus a rozožieral mu orgány. Pľúca boli zničené a rovnako aj pečeň. Bol to naozaj krutý jed. Jed v tele pôsobil približne 3 roky. Dosť dlhý čas, nepodarilo sa nám, ani alchymistom zistiť, čo jed obsahoval. Ancher bol zrejmä za ľudským alchymistom, ktorý mu zmes vyrobil a doviezol ju na hrad. Už v tom čase (pred korunováciou) mal Ancher so svojou mladou ženou (mala sotva 20) prvorodenú dcéru Elisabeth, ktorá má momentálne 6 rokov. Nemôžem tento fakt vyniesť na povrch, kým sa o neho nebude niekto zaujímať. Je málo dôkazov či už o Rolandovej smrti, alebo o Ancherových návštevách v  o´Rmone medzi ženami.

Odlúčený animág L. Lev   

Proroctvo:

Proroctvo o bielom vlkovi-     Ten, ktorý sa mení v bieleho vlka bude spasený.On je ten, ktorý nás spasí a zachráni nás pred hnevom bieleho tigra, ako zlo vtelesnené v krásnom tovorovi. On je vyvolený a predurcený vládnut, byt uctievaný na slávu svoju a slávu jeho cinov. Jeho duša je cistá, nicím nepoškvrnená. Ak zomrie skôr, ako mu bolo predurcené jeho duša/podstata sa presunie do druhého tela, aby dokoncila jeho úlohu. Nastane zrod nového animága. Biely vlk má v sebe múdrost všetkých svojích predkov, vie, co vykonali zle, ale aj dobre. Cíti všetko,co cítili oni. Túto múdrost však nadobudne vekom, stane sa jedným z nich. Oni budú vidiet cez jeho oti. Budú bojovat za svoju rasu, ale aj za to,co je dobré a spravodlivé.

Proroctvo o ciernom vlkovi-      On bude slúžit a ochranovat vyvoleného. Toto poslanie je jeho súcastou. Nedokáže sa tomu vzopriet a ignorovat to. On je ten, ktorý sa obetuje za život vyvoleného z cistého citu, ktorý prechováva hlboko vo svojom vnútri. Cierny vlk si vždy nájde bieleho, aj keby mal kvôli tomu zomriet. Je pritahovaný tajomným putom,nepochopitelným pre nás ostatných. Ak skoná skôr, ako sa naplní jeho úloha zrodí sa další cierny vlk, ktorý musí dokoncit túto úlohu. Avšak každý druhý vlk nenájde svojho bieleho vlka. Celý život premrhá hladaním onoho zierata,ktoré je jeho opakom a polovickou. Jeho duša sa nikdy nedostane do slúbeného pokoja. Navždy bude blúdit po svete,ako duch a sprevádzat na ceste dalších ciernych vlkov. Iba tak sa dokáže dostat prec z pekla v ktorom sídli. Jedine vyvolený zo všetkých zvierat dokáže vidiet tieto zblúdilé duše.

Proroctvo o bielom tigrovi-      On je zlo na tomto svete, z neho vznikla všetká nenávist, ktorá sa nachádza v zemi. Jeho nenávist vzrastá a dobré úmysli sa strácajú. Jeho duša je temná, aj ked na pohlad je to nádherný tvor, ci už v zvieracej, alebo ludskej podobe. V jeho vnútri vládne všetok hnev predkov. Hnev k bielemu vlkovi, ktorý vpustil do sveta civilistov. Biely tiger sa musí pomstit a opät nadobudnút cistokrvnú rasu bez civilistov. Rasu silný animágov, špinavých a slabých je potrebné sa zbavit. Prežiju len tí najsilnejší.

Poznámka odlúčeného animága: Podla najnovších zistení je proroctvo pravdivé. Ako vyvolený, ktorý vidí duchov čiernych vlkov sa ukázal animág z čcstokrvnej rodiny, vlk, Satria Sunfire, ktorý predcasne ukoncil výcvik a následne zmizol. Bol vyvolený, aby sa stal jedným z nás, on však odmietol. V poslednej dobe bol videný v meste o´Rmon, kde sa zrejmä usídlil.

List odlúčeného animága:

Konečne po niekoľkých storočiach sa nám podarilo získať podobizeň animága Anchera. Jedného z prvých animágov a vládcov Henére. Túto kresbu nakreslila jedna z jeho početných žien. Bola založená v denníku, kde opisuje jeho slávu, krásu, vášeň.... Celý denník je venovaný výlučne Ancherovi Lautrekovi.